top of page

ARCHLine.XP’den IFC ile İçe/Dışa Aktarma

IFC Nedir? Başlıklı yazımızda IFC’nin temel özelliklerini aktarmıştık. ARCHLine.XP ile IFC dosya formatında içe ve dışa aktarma nasıl yapılır gelin yakından inceleyelim. Farklı bir programla çalışan çalışma arkadaşınız gerekli verileri sağlayabilirse, ARCHLine.XP kullanıcıları 3D mimari modeli içe aktarmak için IFC formatını kullanabilmekte ve ayrıca projelerini IFC formatını kullanarak dışa aktarabilmektedir.

IFC dosya formatının temel özelliği, ISO standartları tarafından tanımlanmış olması ve bu nedenle CAD yazılım geliştiricilerinden bağımsız olması ve bir formatı temsil etmesidir.

  1. 3B modeli tanımlayabilir ve

  2. Farklı yapılar (duvar, döşeme, kolon, kiriş vb.) için birleşik bir konsept sunmaktadır.

Proje Nasıl Organize Edilir?

Proje sürecinde her bir bileşenin ayrı ayrı yönetilmesi gerekebilir. Bunu sağlamak için katmanların (layers) kullanılması gerekmektedir. Projenin diğer paydaşlarının çizimdeki nesnenin projenin hangi bölümüne ait olduğunu doğru bir şekilde anlayabilmesi için katman isimlendirmesinin doğru yapılması gerekmektedir. Layer1, Layer2 gibi isimlendirme yapmaktan kaçınılmalıdır.

IFC Dosyaları İle Nasıl Çalışılır?

ARCHLine.XP, IFC Coordination View 2.0 Import sertifikasına sahiptir. Bu sayede diğer yazılımları (Revit, Allplan, ARCHICAD, vb.) kullanan tasarımcılardan tam bir 3D model alabilirsiniz.

1. IFC İçe Aktarma

İlk olarak IFC dosyasını içe aktarıyoruz. File menüsünde, Import bölümünden IFC'ye tıklayın. Program bize üç seçenek sunar.


ARCHLine.XP IFC İçe Aktarım Ekranı


İlk seçenek ile yeni bir proje dosyası açıp IFC modelini buraya aktarabilir ve ardından bu proje üzerinde çalışmaya devam edebiliriz. Halihazırda bir proje üzerinde çalışıyorsak ve daha sonra bir kısmını kullanmak isteyebileceğimiz IFC modelini içe aktardığımız ve bu pencereden kat planımıza kopyaladığımız yeni bir pencere açmak istiyorsak ikinci seçeneği kullanabiliriz. Üçüncü seçenek ise IFC dosyasının içeriğinden bir nesne oluşturur. IFC olarak içeri aktardığınız modeli projenizde obje olarak kullanabilirsiniz.

2. IFC İçe Aktarmaya Özel Özellikleri

Program seçilen dosyayı içe aktardıktan sonra tüm kat planı ve tam 3B model görüntülenir. Ancak IFC modeli ve düzeni, boyutlar veya metinler gibi çizim öğeleri içermez. Model, orijinal olarak tasarlandığı boyutu korur, bu nedenle bu durumda ölçeklendirme ile uğraşmamız gerekmez. Diğer ithalatlara göre de önemli bir fark var. IFC dosya formatı aracılığıyla içe aktarılan model, orijinal tasarımın tüm katman ve düzey yapısını korur. Bu, Katman Yöneticisi (Layer Manager) veya Düzey Yöneticisi (Level Manager) iletişim kutusunda kontrol edilebilir.3. İçe Aktarılan Elemanların Özellikleri

IFC içe aktarmanın en çekici özelliklerinden biri mimari öğeleri bir programdan diğerine aktarırken yalnızca geometrilerini korumakla kalmayıp, aynı zamanda duvarlar, döşemeler, kapılar, pencereler vb. olarak kalmalarıdır. Bu öğeler yalnızca ARCHLine.XP'deki öğe türleriyle eşleşmekle kalmaz, aynı zamanda düzenlenebilir. Bir öğenin türünü kontrol etmenin en kolay yolu, onu seçip arayüzün sağ tarafında görünen Özellikler (Properties) panelinin üst satırındaki öğe türünü kontrol etmektir.4. 3D Fixed

Birkaç elemanın özelliklerine göre davranmadığı durumlar olabilir. Bunun bir örneği, programın içe aktarılan öğenin bir duvar olduğunu belirtmesi ve bunun içine bir pencere yerleştirmek istediğimiz durumdur. Pencerenin yerinin duvardan otomatik olarak kesilmesi beklenir ancak 3D'de farklı bir sonuç elde ederiz. Bu, program sabit bir 3D'ye sahip bir öğeyi içe aktardığında olur. Bunu, duvar seçildiğinde Özellikler (Properties) panelinde de görebilirsiniz. Bu durumda, duvarı düzenlenebilir hale getirmek için bu seçeneğin kilidini açmanız gerekir. Seçenek kapatıldığında, pencere duvarda doğru bir şekilde görünecektir, ancak duvarın 3D model üzerindeki görüntüsü değişebilir.5. IFC Elements

Gördüğümüz gibi içe aktarılan elemanlar duvar veya döşeme gibi mimari elemanlar olabilir. Ancak, her programda başka bir programda bulunmayan, ancak yine de tasarımın bir parçası olan benzersiz öğeler vardır. Bu nedenle onlar da içe aktarılır. Bunlar, ‘’IFC element’’ olarak içe aktarılır. Bu öğeler serbestçe düzenlenemez ve boyutları dışında onları değiştiremeyiz.6. IFC Dışa Aktarma

Bir IFC dosyasını dışa aktarmak için File menüsünden Export grubundaki IFC komutunu kullanın. IFC dosya formatına kaydederken dosyaya nelerin dahil edileceğine karar verebiliriz. Açılan iletişim kutusunda, eğer tasarım sürecinde kullandıysak, hangi tasarım aşamasını dışa aktarmak istediğimizi seçebiliriz. Aşağıdaki listede dışa aktarmaya dahil etmek istediğimiz her bir bileşen tipini tanımlayabiliriz.


ARCHLine.XP IFC Export
Commentaires


EĞİTİM ve DESTEK

İLETİŞİM

Online Eğitim

Mimari Tasarım Eğitimleri

İç Mimari Tasarım Eğitimleri

Webinar

Teknik Destek

İLETİŞİM

+90 533 220 09 25
info@archlinexp.com.tr

3D Modelleme | 3B Modelleme | Yapı Modelleme
  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • YouTube

BLOG

ADRES

Cevizlidere Mah.
Ceyhun Atuf Kansu Cad.
No: 147/C Çankaya/ANKARA

bottom of page